Mieszkanie na wynajem dla studentów – no risk, no fun?

Jaką specyfiką wykazuje się lokal, który chcemy odpłatnie udostępnić takiej grupie społecznej, jaką są studenci? Chociażby taką, że… wymaga od nas – przynajmniej pozornie – dużo większej pieczy sprawianej nad nim podczas samego procesu wynajmu.

 

Takie mieszkanie na wynajem ukierunkowane na studentów to, z uwagi na mniejszą dojrzałość emocjonalną i społeczną młodych ludzi, mniejszą odpowiedzialność i większą bezkarność, większe ryzyko. Czego? Oczywiście zniszczeń, nawet przypadkowych, sytuacji konfliktów i braku zapłaty. Ale nie dotyczy to tylko studentów, takiego typu pomieszkiwanie czy też mieszkanie. Na wynajem ogólnie jest synonimem pewnego ryzyka, czasem opłacalnego czasem nie. W przypadku studentów jednak musimy wziąć pod uwagę fakt, że ci nie legitymują się stałymi zarobkami, umową pracy na etat i tak dalej – i trudno tego od nich oczekiwać – zatem mamy trudniejszy punkt wyjścia do współpracy czy też trudniejszy punkt zaczepienia. A jaki jest pozytyw wynajmu mieszkania studentom? Takie mieszkanie, na wynajem krótki czy długi, będzie miało – z uwagi na buzujące w nim, często rotacyjnie, życie – bogatą historię w swoich czterech ścianach…

Możesz również polubić…