Osuszanie kondensacyjne

Osuszanie budynków wymaga zachowania równowagi pomiędzy zużyciem energii, potrzebą niskiej wilgotności względnej i potrzebą zapewnienia odpowiedniej temperatury wewnętrznej. Ważne jest, aby zimą nie przekraczać minimalnych temperatur, zwłaszcza w rejonach mało nasłonecznionych. Zimne powietrze jest wtedy bardziej suche, ponieważ ma mniejszą zawartość wody.

Proces osuszania może być realizowany za pomocą pomp ciepła (osuszanie kondensacyjne) lub absorpcyjne (z chłodzeniem).

Osuszanie kondensacyjne to najlepszy sposób osuszania budynków.

Osuszacz kondensacyjny to przenośne urządzenie wyposażone w wentylator, który zasysa powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje, a następnie przepuszcza je przez szereg filtrów i wymienników ciepła.

W tych ostatnich wilgoć z powietrza jest usuwana przez kondensację, a następnie odprowadzana na zewnątrz.

Powietrze, które wchodzi do urządzenia, już zimne, przechodzi przez element chłodzący (wymiennik ciepła), gdzie jego temperatura ulega dalszemu obniżeniu. Kiedy opuszcza urządzenie, ma temperaturę od 10 do 20 stopni Celsjusza niższą niż w momencie wejścia. Wilgoć zawarta w tym powietrzu skrapla się na odpowiedniej powierzchni i spływa do pojemnika. Gdy ten jest pełny, należy go opróżnić.

Zalety osuszania kondensacyjnego:

  • Cisza: zwykle mniej niż 50 decybeli
  • Mobilność: można je dowolnie przenosić z jednego pomieszczenia do drugiego
  • Wydajność: osiąga niskie wartości wilgotności względnej (poniżej 45%)
  • Cena: cena około połowy ceny urządzenia absorpcyjnego

Osuszanie budynków to ważny proces, który poprawia jakość życia ich mieszkańców.

Ma również pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ ogranicza kondensację pary wodnej, która powoduje choroby i pomaga zachować strukturę budynku.

W wyniku izolacji budynku wilgoć powstająca w pomieszczeniach w wyniku działalności człowieka (gotowanie, kąpiele, prysznice itp.) musi być odprowadzana na zewnątrz, aby uniknąć kondensacji pary wodnej na oknach i ścianach. Dlatego też niezbędna jest instalacja wymiennika powietrza.

Wymiennik powietrza jest również przydatny, gdy na zewnątrz jest bardzo zimno lub gorąco, a użytkownik chce wentylować dom, unikając jednocześnie napływu powietrza o nieodpowiedniej temperaturze. Na przykład zimą powietrze z zewnątrz zawiera znacznie więcej wilgoci niż ogrzane powietrze z wnętrza. Zainstalowanie wymiennika powietrza pozwala uniknąć skraplania się pary wodnej na oknach i ścianach. Natomiast latem nie ma sensu instalować wymiennika powietrza, ponieważ powietrze zewnętrzne jest bardziej suche niż wewnętrzne.

W nowych budynkach instalacja wymiennika powietrza jest zazwyczaj obowiązkowa z mocy prawa. Więcej o osuszaniu, oraz ofertę osuszania można znaleźć na https://mermar.pl/pomorskie/gdynia.

 

Możesz również polubić…