Profesjonalny kosztorys budowy domu dla banku

Kosztorys budowlany jest podstawowym dokumentem, który pokazuje poszczególne etapy prac i skalę wydatków. Jednocześnie, jeśli ubiegamy się o kredyt na budowę domu, również musimy przedstawić kosztorys budowlany dla banku. Taki dokument musi być sporządzony przez profesjonalistę, ponieważ wymaga nie tylko dużej wiedzy merytorycznej, ale też znajomości realiów rynku.

Czym jest kosztorys budowy domu dla banku?

Kosztorys budowlany dla banku ma na celu określenie przybliżonych kosztów z podziałem na poszczególne etapy inwestycji i na tej podstawie podejmowane są negocjacje z kredytobiorcą.  Wyliczenia znajdujące się w kosztorysie pomagają określić wysokość transz kredytu, a zawarty tam harmonogram prac wpływa na ustalenie terminów spłaty. Jednocześnie na podstawie harmonogramu bank może sprawdzać postępy na placu budowy, dlatego dokładność dokumentacji jest bardzo istotna. Wiadomo jednak, że sytuacja na rynku budowlanym jest dynamiczna, więc kosztorys powinien uwzględniać przynajmniej kilka procent cenowego marginesu.

Wykonawca kosztorysu budowy

Kosztorys budowy domu dla banku może być sporządzony przez kredytobiorcę, jednak zazwyczaj jest to zadanie powierzane profesjonalistom. Warto wcześniej upewnić się czy nasz bank nie ma specjalnych wymagań co do dokumentacji, np. niektóre banki wymagają by kosztorys został podpisany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, a nawet był wykonany przez uprawnionego kosztorysanta. Zazwyczaj jednak nie ma aż takich obostrzeń i część osób tworzy kosztorysy za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi internetowych, jednak do nich lepiej mieć ograniczone zaufanie.

 

Możesz również polubić…